O nás – Mobiframe!

Všetky produkty ponúkané spoločnosťou MOBIFRAME sú výhradne vyrábané v našej spoločnosti.

Boli navrhnuté naším inžinierskym oddelením a testované v našom laboratóriu.

Schválenia a správy o testoch sú potvrdené známymi inštitúciami, ako sú TUV, IDIADA, PIMOT.

Projekčná kancelária – Navrhujeme sami!

Pri procese navrhovania produktov MOBIFRAME efektívne využívame moderné techniky a inžinierske nástroje, ako je bohatú sadu CAD / CAM softvérov, numerické výpočtové systémy MES, 3D skenovanie a 3D tlač.

Dobre vybavená miestnosť na prototypovanie poskytuje dizajnérom možnosť experimentovať na skutočných objektoch.

Výrobcom vozidiel – ponúkame možnosť prispôsobiť výrobky MOBIFRAME svojim vozidlám, vyvíjať nové výrobky podľa ich pokynov a spolupracovať s pomocou v oblasti schvaľovania a skúšok.

Kovovýroba – vyrábame sami!

Výrobné oddelenie spoločnosti Mobiframe je vybavené moderným a rozsiahlym strojovým parkom.

Máme potrebné výrobné technológie, vďaka ktorým sme nezávislí na subdodávateľoch. Tiež sme schopní rýchlo vykonať to, čo máme navrhnuté.

Skúšobné laboratórium – bezpečnosť predovšetkým!

Laboratórium Mobiframe je vybavené zariadeniami na testovanie karosérií vozidiel v rozsahu pasívnej bezpečnosti.

Sme schopní overiť statickú a dynamickú pevnosť, ako aj odolnosť štruktúr voči nárazu.

Všetky produkty Mobiframe sú testované a majú potrebnú certifikáciu podľa požiadaviek národných, európskych a amerických predpisov.